Поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила, считано от 15.01.2019 г.

Сдружение „БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖКА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ“ е сдружение в частна полза, учредено съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Студентски“, кв. „Малинова долина“, бл. 29, вх. „Б“, ет. 8, ап. 30 (наричано за краткост „Сдружението“, „ние“, „нас“ и производни думи), електронна поща за кореспонденция във връзка с настоящата политика: info@bypa.bg.

Ние поемаме ангажимент да защитаваме поверителността и личния характер на предоставената ни информация. Като част от това основно задължение Сдружението се грижи за подходящата защита и използване на личните данни, които се събират онлайн.

Най-общо намеренията ни са да събираме само личните данни, които онлайн посетителите предоставят доброволно, за да можем да им предложим информация и/или услуги или за да им предложим информация за приемане на член на Сдружението. Моля, прочетете настоящата Политика за поверителност, за да научите повече за начина, по който събираме, използваме, обменяме и защитаваме личните данни, които сме получили.

 1. Събиране и използване на лични данни
  • Какви лични данни събираме

Получаваме лични данни за Вас, ако Вие решите да ги предоставите – например когато изпращате писмо до електронен адрес или когато се регистрирате за определени услуги, например – информационен бюлетин. В някои случаи може вече да сте предоставили лични данни на Сдружението (например, ако сте били член на Сдружението).

С действието на предоставяне на лични данни на Сдружението Вие се съгласявате също така, че данните може да бъдат използвани от Сдружението в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Личните Ви данни не се използват за други цели, освен с Вашето изрично съгласие или освен ако не се изисква или е разрешено съгласно закона или съответните регулации на дейността на Сдружението. Така например, ако ни изпратите Ваша информация, за да кандидатствате за член в Сдружението, ще използваме данните, които предоставяте, за да ги съпоставим с наличните възможности и процедура за членство.

В определени случаи, когато сте се регистрирали за дадени услуги, може да съхраняваме Вашия имейл адрес временно, докато получим потвърждение на данните, които сте предоставили по имейл (т.е. когато изпращаме имейл до адреса, предоставен като част от регистрацията Ви за потвърждаване на заявка за абонамент).

 • Правни основания за използване на личните Ви данни

Сдружението най-общо събира само лични данни, които са необходими, за да бъде изпълнена заявката Ви. Когато се искат допълнителни незадължителни данни, ще бъдете уведомени за това в момента на събиране на данните.

Законодателството в Република България ни позволява да обработваме лични данни, ако имаме законови основания за това. По закон трябва да Ви уведомим какви са тези основания. В резултат на това, когато обработваме Вашите лични данни, ние ще се позоваваме на едно от следните основания за обработване:

 • Изпълнение на договор: В този случай обработването на личните Ви данни се налага с оглед изпълнението на наши задължения по договор.
 • Законово задължение: В този случай се налага да обработваме личните Ви данни, за да спазим законово задължение като например съхраняване на документи за данъчни цели или предоставяне на данни на публичен или правоприлагащ орган.
 • Легитимни интереси: Можем да обработваме данни за Вас, когато това е в наш легитимен интерес при извършване на законна дейност, за да продължи тази дейност освен когато Вашите интереси имат преимущество.
 • Вашето съгласие: Възможно е в определени случаи да поискаме изричното Ви съгласие за обработване на някои Ваши лични данни и ще обработваме личните Ви данни по такъв начин, ако Вие се съгласите да го правим. Можете да оттеглите съгласието си във всеки момент, като се свържете със Сдружението на имейл info@bypa.bg.

Сдружението събира „чувствителни” лични данни единствено когато съответните лица доброволно ги предоставят или когато такива данни се изискват или е позволено да се събират от закона или регулациите на нашата дейност. „Чувствителните” данни включват лични данни за раса, етнос, политически убеждения, членство в синдикални организации, религиозни или сходни убеждения, физическо и психическо здраве, сексуален живот или съдимост. Моля, използвайте преценката си, когато предоставяте „чувствителни” данни на Сдружението, и при никакви обстоятелства не предоставяйте „чувствителни” данни на Сдружението, освен ако по този начин не давате и съгласието си Сдружението да използва данните за легитимни цели и данните да бъдат прехвърлени и съхранявани в бази данни на Сдружението. Ако имате въпроси за това дали предоставянето на „чувствителни” данни на Сдружението е или може да бъде необходимо или подходящо за определени цели, моля, свържете се с нас на имейл info@bypa.bg.

 • Автоматично събиране на лични данни

В определени случаи Сдружението и негови доставчици на услуги използват бисквитки (cookies) и уеб отметки (web beacons) и други технологии за автоматично събиране на определени видове данни, когато ни посещавате онлайн, както и чрез имейлите, които обменяме. Събирането на тези данни ни дава възможност да пригодим сайта към Вас, да подобрим работата, ползваемостта и ефективността на онлайн присъствието на Сдружението, както и да измерим ефективността на нашите инициативи.

 • IP адреси

IP адресът е номер, който се дава на Вашия компютър всеки път, когато влезете в интернет. Той позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и да обменят данни. IP адресите, които се изписват за потребителите и/или посетителите, може да се записват с оглед сигурността на информационните технологии и за целите на диагностиката на системите. Тези данни може да се използват и в агрегирана форма за провеждане на анализи на тенденциите във връзка със сайта и неговата работа.

 • Бисквитки

Подробна информация относно бисквитките, които използваме, се съдържа в нашата Политика за бисквитките, която включва описание на това какво представляват бисквитките, какви бисквитки използваме и как да ги ограничите и/или изключите.

 • Google analytics

Сдружението може да използва Google Analytics. Повече информация за това какво представлява Google Analytics можете да намерите тук: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

За да даде на посетителите на уеб сайтове повече избор за това как се събират данните им от Google Analytics, Google е разработила добавката Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Тази добавка се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да укаже, че данните за посещението на уеб сайта не трябва да се изпращат на Google Analytics. Добавката не спира изпращането на данните до самия уеб сайт или до други услуги за уеб анализи.

 • Уеб отметки

Уеб отметката е малък файл на даден уеб сайт, който може да се използва за събиране на определени данни от Вашия компютър като например IP адрес, по кое време е разглеждано съдържанието, вида на браузъра и наличието на бисквитки, които вече са регистрирани от същия сървър. Сдружението може да използва уеб отметки единствено съгласно приложимото законодателство.

Сдружението или доставчиците на услуги, ангажирани от Сдружението, може да използват уеб отметки, за да проследяват ефективността на уеб сайтовете на трети лица или други доставчици на услуги, които събират агрегирани статистически данни за посещаемостта, както и за да управляват бисквитки.

Имате възможност да деактивирате някои уеб отметки, като откажете бисквитките, свързани с тях. Уеб отметката може да регистрира анонимно посещение от Вашия IP адрес, без обаче да се записват данни от бисквитка.

 • Инструменти на базата на местоположение

Уебсайтът на Сдружението може да включват функционалност, която дава възможност за споделяне чрез приложения за социални медии на трети страни като бутона Like на Facebook и уиджет за Twitter. Тези приложения за социални медии може да събират и използват данни за това как Вие използвате уеб сайта на Сдружението. Лични данни, които предоставяте чрез такива приложения за социални медии, може да се събират и използват от други членове на даденото приложение за социални медии и подобни действия са предвидени в политиките за поверителност на дружествата, които предоставят съответното приложение. Ние нямаме контрол над и не отговаряме за тези дружества или как използват Вашите данни.

В допълнение, на уеб сайтовете на Сдружението може да има блогове, форуми или други приложения или услуги (общо „елементи на социални медии“). Целта на елементите на социални медии е да улеснят споделянето на знания и съдържание. Лични данни, които сте предоставили на елемент на социални медии на Сдружението, може да бъдат споделени с други потребители на дадения елемент на социални медии (освен ако не е посочено друго при събирането на данните), върху които ние може да имаме ограничен контрол или да нямаме никакъв контрол.

 • Деца

Сдружението разбира колко е важно да бъдат запазени личните данни на деца, особено в онлайн среда. По-конкретно Уебсайтът не е специално създаден или насочен към деца на възраст под 16 години. Нашата политика е никога съзнателно да не събираме или съхраняваме данни за лица под 16 години. В случай че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

 1. Споделяне и прехвърляне на лични данни
  • Прехвърляне на трети лица

Не споделяме лични данни с неасоциирани трети лица или други доставчици на услуги, освен ако е необходимо за легитимните ни интереси, за изпълнение на Ваши заявки и/или както се изисква или е разрешено съгласно закона. Това включва:

 • Нашите доставчици на услуги: Сдружението ще прехвърли лични данни на свои доставчици на услуги, единствено ако те спазват нашите строги стандарти за обработване на данни и сигурност. Споделяме само лични данни, които им позволяват да предоставят услугите си.
 • Съдилища, арбитраж, правоприлагащи или регулаторни органи: Сдружението може да разкрие лични данни, за да отговори на запитвания от съдилища, арбитраж, държавни или правоприлагащи органи или когато е необходимо или подходящо за спазване на приложимото законодателство, разпореждания на съда, арбитраж или актове на държавни органи.
 • Одити: Може да е необходимо разкриване на лични данни при одити във връзка с поверителността на личните данни и сигурността и/или за проучване или отговор на оплакване или заплаха за сигурността.
  • Прехвърляне извън Европейското икономическо пространство

В допълнение, Сдружението може да прехвърли определени лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) на външни дружества и/или държавни органи, които работят с нас или от наше име, за целите, описани в настоящата Политика за поверителност. Сдружението може също така да съхранява лични данни извън ЕИП. Ако го правим, Вашите лични данни ще продължат да бъдат защитени по силата на договори, които имаме с тези организации извън ЕИП и които са във формат, одобрен от Европейската комисия. С предоставянето на лични данни онлайн, посетителите се съгласяват с това прехвърляне и/или съхраняване на личните им данни през граници.

Сдружението не прехвърля личните данни, които предоставяте, на трети лица или други доставчици на услуги за техни преки маркетингови цели.

 1. Избор

Принципно, от Вас не се изисква да предоставяте лични данни на Сдружението, но ние може да поискаме от Вас да предоставите определени лични данни, за да получавате допълнителна информация за нашата дейност или събития. Сдружението може да поиска от Вас разрешение за използване на личните Ви данни по определен начин, като Вие може да се съгласите или да откажете данните Ви да се използват по съответния начин. Ако изберете да се възползвате от дадени услуги или форми на комуникация като например електронни бюлетини, ще имате възможност да прекратите регистрацията или абонамента си във всеки момент, като следвате указанията, включени във всяка комуникация. Ако решите да прекратите абонамента си за услуга или комуникация, ще се постараем своевременно да премахнем данните Ви, като в някои случаи може да ни е необходима допълнителна информация, за да можем да обработим заявката Ви.

Както е описано в „Бисквитки“ по-горе, ако не желаете бисквитки да следят какво разглеждате на нашите сайтове, можете да промените настройките на браузъра си и да откажете всички бисквитки или да получавате информация, когато бъде изпратена бисквитка. Моля, обърнете внимание, че определени части от нашите сайтове може да не работят добре, ако изберете да откажете бисквитки.

 1. Вашите права

Ако сте предоставили лични данни на Сдружението, имате следните права:

 • Достъп и коригиране: Имате право на достъп до данните. Това понякога се нарича „Искане за достъп на субекта“. Ако сме съгласни, че имаме задължение да Ви предоставим лични данни, ние ще Ви ги предоставим безплатно. Преди да Ви предоставим лични данни, може да поискаме доказателство за самоличност и достатъчно информация за Вашите отношения с нас, за да можем да намерим личните Ви данни. Ако данните, които имаме за Вас, са неточни, можете да се обърнете към нас с искане за коригиране на неточности в личните данни.
 • Възражение срещу обработване: Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако нямаме право да ги използваме повече, да поискате изтриване на личните Ви данни, ако ги съхраняваме твърде дълго, или ограничаване на обработването им при определени обстоятелства.
 • Преносимост на данните: Имате право да заявите прехвърляне на вашите лични данни към Вас или към трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на посочено от Вас трето лице Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да възникне правоотношение с Вас.

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Можете да отправите искане или да упражните тези права, като се свържете със Сдружението на имейл info@bypa.bg, и ние ще направим всички разумни и уместни усилия да се съобразим с искането Ви, ако то отговаря на приложимото право и професионалните стандарти.

 1. Сигурност и цялостност на данни

Сдружението има разумни политики и процедури за сигурността с цел осигуряване на защита на личните данни срещу неправомерна загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Въпреки най-големите усилия на Сдружението, не може да се гарантира пълна сигурност срещу всички заплахи. Доколкото ни е възможно, достъпът до личните Ви данни е ограничен само до лицата, на които те следва да са известни. От лицата, които имат достъп до данните, се изисква да пазят поверителността им.

Също така полагаме разумни усилия да съхраняваме лични данни само дотогава, докато данните са необходими, за да отговорим на искане на дадено лице или докато лицето поиска изтриване на данните.

 1. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри или на физически носители в защитени помещения и/или други защитени пространства и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Сдружението непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и адекватността на своята система за защита на личните данни, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Сдружението; в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

 1. Връзки към други сайтове

Моля, имайте предвид, че уеб сайта на Сдружението може да съдържат връзки към други сайтове, за които не се прилага настоящата политика за поверителност, а други политики за поверителност, в които може да има различия. Насърчаваме потребителите да се запознаят с политиката за поверителността за всеки уеб сайт, който посещават, преди да предоставят каквито и да било лични данни.

С регистрирането си на уеб сайт на Сдружението и след това при преминаване на друг уеб на Сдружението, докато сте все още вписан, Вие се съгласявате с използването на личните Ви данни в съответствие с политиката за поверителност на уеб сайта на Сдружението, който посещавате.

 1. Промени в настоящата политика

Сдружението може да променя тази Политика за поверителност, за да отрази настоящите ни практики във връзка с поверителността. Когато се правят промени, съответно ще бъде променяна и датата на „последна актуализация” най-горе на тази страница. Насърчаваме Ви периодично да проверявате тази политика, за да сте информирани как Сдружението защитава Вашите данни.

 1. Въпроси за политиката и прилагането ѝ

Сдружението поема ангажимент да защитава поверителността на личните Ви данни онлайн. Ако имате въпроси или коментари за начина, по който администрираме личните Ви данни, моля, свържете се с нас на електронен адрес info@bypa.bg. Може да използвате този адрес и за да ни предадете Ваши опасения по отношение на спазването на Политиката за поверителност.

Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да се свържете с нашето лице, отговарящо за личните данни, на имейл info@bypa.bg. Ще потвърдим получаването на Вашия имейл в срок до 14 дни и ще се постараем да разрешим въпроса в срок до 3 месеца от получаването. Може да удовлетворим Вашите искания (и в този случай да приложим една от мерките, предвидени в раздела „Вашите права“) или да ги отхвърлим при наличие на законни основания за това.

При всяко положение винаги имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България.

Close Menu