Как да участвам?

Можете да бъдете пълноправен член ако сте или лекар-специализант по обща, детска или съдебна психиатрия, или психиатър със специалност взета преди не повече от 5 години, или психиатър на възраст до 40 години. 

Всеки, непокриващ критериите за пълноправен член, който има интерес към психиатрията и би желал да допринесе за развитието на общността на младите психиатри в България, може да участва като асоцииран член. * 

*Напр. асоциирани членове могат да са психиатри над 40 годишна възраст или със специалност взета преди повече от 5 години, докторанти по психиатрия, лекари и/или специализанти от друга медицинска специалност, клинични психолози, философи и др.

Пълна информация за целите, начина на управление и членство в Сдружението, включително актуален членски внос, е налице в Устава на Сдружението. 

Стани член!

Ако искате да станете част от Сдружението, моля попълнете заявката за членство в посочения линк.

Подкрепи ни!

Ако искате да спонсорирате наши бъдещи събития и инициативи, моля свържете се с нас за повече информация.

Close Menu