ЧЛЕНСТВО

Пълна информация за целите, начина на управление и членство в Сдружението е налице в Устава на Сдружението. 

Пълноправни членове на сдружението могат да са:

  • лекари-специализанти по психиатрия (обща, детска или съдебна) или
  • психиатри със специалност, взета преди не повече от 5 години или
  • психиатри на възраст до 40 години. 

Асоциирани членове могат да бъдат всички непокриващите критериите за пълноправен член, които имат интерес към психиатрията и желаят да допринесат за развитието на общността на младите психиатри в България. *

*Напр. психиатри над 40 годишна възраст или със специалност взета преди повече от 5 години, докторанти по психиатрия, лекари и/или специализанти от друга медицинска специалност, клинични психолози, философи и др.

Ако искате да сте част от Сдружението като наш член или ако бихте желали да спонсорирате наши инициативи, моля свържете се с нас на president@bypa.bg за повече информация.

Close Menu