Българска
младежка
психиатрична
асоциация

Защо за млади психиатри?

Периодът на обучение за придобиване на специалност по психиатрия и първите години като специалист са ключови в развитието на всеки психиатър. Това е времето на най-интензивно обучение и основа за формиране на трайни професионални умения, области на интереси и контакти. Това е времето на формиране на професионален идентитет и култура. Това често е и време на несигурност, професионална изолация, конфликти, неудовлетвореност.

Какво целим?

  • Консолидиране и развиване на общността на младите психиатри в България 
  • Подпомагане обмена на информация помежду им, насърчава желанието за научно развитие и създаването на дълготрайни професионални контакти
  • Подобряване на условията и качестовото на специализацията по психиатрия
  • Въздействие върху обществените нагласи с оглед по-добро разпознаване същността на професията и борба срещу стигматизацията на психиатрията
  • Формирането на устойчиви връзки с международни общности, които предоставят възможности за обмен и усъвършенстване в професионалното развитие.

Кои сме ние?

Първият управителен съвет на Сдружението, за срок от две години, се състои от:

Калоян Гевара

Лекар-специализант по психиатрия
Председател

Десислава Игнатова

Лекар-специализант по психиатрия
Заместник-председател

Петра Маринова

Психиатър
Член на Управителния съвет

Как да участвам?

Можете да бъдете пълноправен член ако сте или лекар-специализант по обща/детка или съдебна психиатрия, или психиатър със специалност взета преди не повече от 5 години, или психиатър на възраст до 40 години. 

Всеки, непокриващ критериите за пълноправен член, който има интерес към психиатрията и би желал да допринесе за развитието на общността на младите психиатри в България, може да участва като асоцииран член. * 

*Напр. асоциирани членове могат да са психиатри над 40 годишна възраст или със специалност взета преди повече от 5 години, докторанти по психиатрия, лекари и/или специализанти от друга медицинска специалност, клинични психолози, философи и др.

Стани член!

Ако искате да станете част от Сдружението, моля попълнете заявката за членство в посочения линк.

Подкрепи ни!

Ако искате да спонсорирате наши бъдещи събития и инициативи, моля свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас

За контакти може да използвате посочния е-мейл адрес. Можете да ни намерите и на страницата ни във фейсбук.

 

Privacy Policy
Close Menu