БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖКА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ

Сдружение „Българска Младежка Психиатрична Асоциация“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно българското законодателство през 2018 г. Сдружението е създадено като независима организация от група специализанти по психиатрия,  докторанти по психиатрия и наскоро придобили специалност психиатри по подобие на сходни структури в Европа. Целта на Сдружението е най-общо да обединява и развива общността на младите психиатри в България.

Защо?

Периодът на обучение за придобиване на специалност по психиатрия и първите години като специалист са ключови в развитието на всеки психиатър. Това е времето на най-интензивно обучение и основа за формиране на трайни професионални умения, области на интереси и контакти. Това е времето на формиране на професионален идентитет и култура. Това често е и време на несигурност, професионална изолация, конфликти, неудовлетвореност.

Какво целим?

Основната цел на сдружението е консолидиране, развитие и утвърждаване на общността на младите психиатри в България.  Заедно бихме искали да създадем среда, в която се стимулира обмена на информация, участието в национални и международни събития, формирането на дълготрайни лични и професионални контакти. Амбицията ни е да работим активно за намаляване на стигматизиращите обществени нагласи към психиатрията – както към пациентите, така и към лекарите.

Кои сме?

Първият управителен съвет на Сдружението, избран за срок от 2 години, се състои от:

Д-р Калоян Гевара

Председател

Д-р Десислава Игнатова, дм

Заместник-председател

Д-р Петра Маринова, дм

Член на Управителния съвет

Традиционна българска шевица

Източник: http://www.omda.bg/public/bg_krast/web/kreuz.htm

Лого

Логото ни е вдъхновено от мотиви на български традиционни шевици, като тази на картинката. Разпадането на шевицата в логото на части символизира разпада на  психичните функции при тежкa психичнa болест. 

Close Menu