БЪЛГАРСКА
МЛАДЕЖКА
ПСИХИАТРИЧНА
АСОЦИАЦИЯ

„Българска младежка психиатрична асоциация“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно българското законодателство през 2018 г. Сдружението е създадено като независима организация от група специализанти по психиатрия, докторанти по психиатрия и наскоро придобили специалност психиатри по подобие на сходни структури в Европа. Целта на Сдружението е да обединява и развива общността на младите психиатри в България.

От 2019 г. Българска Младежка Психиатрична Асоциация е член на Европейската федерация на специализантите по психиатрия (EFPT).

Традиционна българска шевица

Източник: http://www.omda.bg/public/bg_krast/web/kreuz.htm

Лого

Логото ни е вдъхновено от мотиви на български традиционни шевици, като тази на картинката. Разпадането на шевицата в логото на части символизира разпада на  психичните функции при тежкa психичнa болест. 

Управителен съвет

 • Д-р Кристина Кръстева (председател)
 • Д-р Богдан Адамски (заместник-председател)
 • Д-р Марина Тъпанова
 • Д-р Калоян Гевара (председател)
 • Д-р Десислава Игнатова, дм (заместник-председател)
 • Д-р Ивайла Каменова 
 • Д-р Калоян Гевара (председател)
 • Д-р Десислава Игнатова, дм (заместник-председател)
 • Д-р Петра Маринова, дм 

Членство

Пълна информация за целите, начина на управление и членство в Сдружението е налице в Устава на Сдружението. 

Пълноправни членове на сдружението могат да са:

 • лекари-специализанти по психиатрия (обща, детска или съдебна) или
 • психиатри със специалност, взета преди не повече от 5 години или
 • психиатри на възраст до 40 години. 

Асоциирани членове могат да бъдат всички непокриващите критериите за пълноправен член, които имат интерес към психиатрията и желаят да допринесат за развитието на общността на младите психиатри в България. *

*Напр. психиатри над 40 годишна възраст или със специалност взета преди повече от 5 години, докторанти по психиатрия, лекари и/или специализанти от друга медицинска специалност, клинични психолози, философи и др.

Ако искате да сте част от Сдружението като наш член или ако бихте желали да спонсорирате наши инициативи, моля свържете се с нас на president@bypa.bg за повече информация.

Close Menu