Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists

София, България  |  4 – 6 юни 2021

16:00 – 19:00 EEST (София)

За контакти

president@bypa.bg

Българска младежка психиатрична асоциация

Close Menu