БЪЛГАРСКА
МЛАДЕЖКА
ПСИХИАТРИЧНА
АСОЦИАЦИЯ

Българска Младежка Психиатрична Асоциация е член на Европейската федерация на специализантите по психиатрия (EFPT).

Close Menu